„Kazimiero Motiekos fondas šiemet išrinko apdovanoti du lygiaverčiai puikius teisės mokslų daktaro darbus ir padalinti premiją perpus. Negalėjome išskirti vieno nugalėtojo, nes abu darbai itin stiprūs skirtingose teisės srityse, – sakė Fondo atstovas, advokatų kontoros partneris „Motieka ir Audzevičius“ partneris dr. Rimantas Daujotas. – Steigdami šią stipendiją siekėme skatinti akademinius pasiekimus, remti teisės mokslo pažangą ir įkvėpti būsimus mokslininkus ateityje vykdyti reikšmingus tyrimus teisės srityje“.

Fondo prizo laimėtojai savo moksliniuose darbuose gilinosi į skirtingas temas. J. Bagdžius nusprendė tirti su teismų darbu susijusią problemą ir parengė disertaciją „Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą“. A. Al Aridi disertacijoje „Hibridinio karo problema tarptautinėje teisėje“ (angl. „The Problem of Hybrid War in International Law“) nagrinėjo hibridinio karo keliamus iššūkius teisei ir galimus sprendimus.