Ši stipendija liudija Fondo įsipareigojimą skatinti perspektyvius mokslininkus ir puoselėti meistriškumą teisės akademinėje srityje. Premija teikiama pirmą kartą.

„Su dideliu džiaugsmu skiriame šią stipendiją Ilonai Šaltei. Puikiai parengtas mokslinis darbas atspindi vertybes, kurias siekiame skatinti per Kazimiero Motiekos fondą. Tikime, kad investuojame į teisės mokslo ateitį, o Ilona neabejotinai nusipelnė šio pripažinimo“, – sakė Fondo atstovas ir vienas iš disertacijų vertinimo komisijos narių advokatas „Motieka ir Audzevičius“ partneris Denis Parchajev.

Pirmą kartą vykstančiame geriausios disertacijos konkurse Kazimiero Motiekos fondo premijai gauti buvo pateikta 10 disertacijų, apgintų 2022–2023 mokslo metais. Geriausiai disertacijai atrinkti buvo sudaryta Vertinimo komisija, vertinimo kriterijai apėmė: mokslinio tyrimo rezultatų naujumą, originalumą, aktualumą nacionaliniame, tarptautiniame kontekste, argumentavimo ir išvadų bei rekomendacijų pagrįstumą bei patikimumą, perspektyvumą tarptautiniu mastu, siekiant tęsti mokslinę veiklą ne Lietuvos mokslo institucijose, ir kt.

MRU teisės mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininko prof. Virginijaus Bitės, vadovavusio disertacijų vertinimo komisijai šiame konkurse, teigimu, „Ilonos Šaltės disertacija buvo įvertinta kaip geriausia dėl aukšto mokslinio lygio, nagrinėjamos temos aktualumo ir kompleksiškumo, reikšmingumo visam Europos regionui, ypač valstybėms, susiduriančioms su migrantų krizėmis. Šio tyrimo stiprybė yra labai tamprus ryšys su praktinėmis situacijomis, kurios analizuojamos šios tematikos kontekste, aktualiausios teismų praktikos analizė“.

„Paskatos jauniesiems mokslininkams, kurie jau yra padėję tvirtus mokslinių tyrimų pagrindus, ne tik įvertina jau pasiektus rezultatus, bet ir motyvuoja tęsti ir plėtoti mokslinius tyrimus bei kurti akademinę intelektinę naudą visai Lietuvos teisės sistemai“, – teigia premijos laureatė dr. Ilona Šaltė. Ji pabrėžia ir teisinio akademinio indėlio svarbą siekiant, kad Lietuvos teisinė sistema nuolat tobulėtų. Premijos laureatė nuoširdžiai dėkoja Kazimiero Motiekos fondui už gautą įvertinimą bei reikšmingą finansinį paskatinimą.