Stipendijos teisės studentams

Kazimiero Motiekos fondas skirs stipendijas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos doktorantams. Pagal iš anksto nustatytus kriterijus teisės profesionalų komisija atrinks geriausių disertacijų autorius, kuriems kasmet bus skiriamos premijos.

Stipendijos muzikos atlikimo studentams

Dar viena Kazimiero Motiekos fondo stipendija bus skiriama Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentams. Stipendijos jauniesiems muzikams bus skiriamos konkurso būdu, surengiant viešą pretendentų pasirodymą.


Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, Atkuriamojo Seimo vicepirmininkas, advokatas

Kazimieras Motieka iškilo į aktyvų politinį Lietuvos gyvenimą su Sąjūdžiu kaip šviesi, inteligentiška, tvirto žodžio, drąsios nuomonės asmenbė. Jis pelnė tautos pagarbą ir daugelio atmintyje išliks neatsiejama Atgimimo laikų legenda – žmogus, drąsiomis kalbomis, darbais bei principinga pozicija dėl Nepriklausomybės siekio įkvėpęs kitus.

K. Motieka, su sovietinės sistemos veidmainiškumu susidūrė dar 1961 m., kai Klaipėdos kunigų byloje stojo ginti kunigo, ir dėl to smarkiai nukentėjo, todėl prasidėjus Atgimimui puikiai suvokė, kad norint išspręsti Lietuvos bylą – neteisėtą, prievartinį jos įjungimą į Sovietų Sąjungos sudėtį, 1940-ųjų okupaciją – Sąjūdžiui reikės teisinės pagalbos. Tai tapo pagrindiniu jo – kaip asmenybės ir kaip advokato – gyvenimo tikslu, dėl kurio jis niekad nesusvyravo.

Skaityti daugiau

Mylėkite savo gimtąjį lopšį Lietuvą. Auginkite tautos protus, sugebančius dirbti, valdyti ir ginti Lietuvos reikalus taip, kad ji būtų saugi, klestėtų ir kad joje visiems būtų gera gyventi. <…> Būkite veržlūs, drąsūs, protingi ir teisingi Lietuvos kūrėjai.

– Kazimieras Motieka, 1990 m.


Remiame dokumentinio filmo „Susitarimas“ kūrėjus

Kazimiero Motiekos fondas toliau tęsia savo misiją ir prisideda prie svarbių teisinės istorinės atminties projektų. Jau šį rudenį visuomenei bus pristatytas dokumentinis filmas „Susitarimas“,…


Pirmoji fondo stipendija įteikta smuikininkei Saulei Buikaitei

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse įteikėme pirmąją Kazimiero Motiekos fondo stipendiją. 3500 eurų šiemet atiteko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) II kurso smuiko klasės…


Prisidėjome prie V. Landsbergio jubiliejui skirtos konferencijos organizavimo

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, siekdama prasmingai paminėti profesoriaus Vytauto Landsbergio 90-mečio jubiliejų ir išsamiai apžvelgti šios iškilios asmenybės vaidmenį Lietuvos…