Stipendiją pasidalijo doktorantai Artūras Grumulaitis ir Vytis Turonis.

Šios stipendijos tikslas – skatinti pažangius ir aktyvius VUTF doktorantus. Stipendija skiriama atsižvelgiant į doktorantūros studijų rezultatus, kurie vertinami pagal aktyvumą mokslo populiarinimo veiklose, skelbiant mokslines publikacijas, dalyvavimą mokslo renginiuose pristatant pranešimus ir susijusias veiklas.