Erlendo Bartulio nuotrauka

Vyčio disertacijos tema, kaip jis pats sako, „nepelninga“ – bažnyčios ir valstybės santykiai konstitucinės teisės perspektyvoje. „Vargiai iš to padarysi didelę teisininko karjerą, kadangi tyrimų sritis nišinė. Tačiau šia tema visuomenėje diskutuojama, ji plėtojama, ir mane tai visada domino“, – sako pašnekovas.

Pasak jo, bažnyčios ir valstybės santykiai, nors dažnai aptariami viešojoje erdvėje, yra viena mažiausiai visuomenėje giliau reflektuojamų temų. „Yra nesupratimo, kaip ši tema siejasi su valstybingumu. Tačiau peržvelgiant Vakarų istoriją, klaidų ir bandymų keliu buvo atrastas teigiamas religijos vaidmens balansas visuomenės gyvenime. Politinę galią turintieji, siekdami absoliučios valdžios, visuomet norėjo kontroliuoti piliečių religines pažiūras. Tačiau Vakarai suvokė, kad šių dalykų negalima suplakti, dėl to ir turime atskirai nuo valstybės veikiančią bažnyčią. Ji turi teisę ir pareigą mokyti moralės, žmonių sąžines informuoti apie prigimtines žmogaus teises ir pareigas, tačiau tik patys laisvi piliečiai sprendžia, kas taps valstybės politine darbotvarke“,  – kalba V. Turonis.

Bažnyčios ir valstybės konstitucinius santykius tyrinėjantis doktorantas paaiškina, kad šiuolaikinė Lietuvos Respublikos Konstitucija yra įtvirtinusi subalansuotą bažnyčios ir valstybės santykių modelį, kuris apsaugo nuo to, kad piliečiai būtų verčiami garbinti primestą religiją, ateizmą ar kitą ideologiją.

„Konstitucija, kaip dokumentas, yra mūsų visų viltis ir pergalė, jos nuostatos leidžia piliečiams laisvai diskutuoti apie politinius klausimus ir išreikšti savo nuomonę. Turėtume dar geriau suvokti valstybės viziją, kuri išklota Konstitucijoje, kad už šios vizijos įgyvendinimą esame atsakingas kiekvienas iš mūsų. Tad mano disertacijos tyrimas ir mokslinė veikla ir yra nukreipta į tai, kad Konstitucijoje matoma valstybės vizija taptų labiau suprantama bažnyčios ir valstybės santykių kontekste“, – apie savo darbą pasakoja Kazimiero Motiekos fondo stipendininkas.

V. Turonio doktorantūra eina į pabaigą – dabar ketvirtieji metai, disertacija bus ginama 2025-aisiais. „Visgi taškas disertacijoje – tai mokslinės veiklos pradžia, o aš norėčiau ją tęsti. Tai, ką man pavyksta savo tyrimuose atskleisti dabar, yra tik maža dalis to, kas dar turi būti išanalizuota“, – pabrėžia pašnekovas.

Stipendijos VU Teisės fakulteto doktorantams skiriamos pagal sutartį su Kazimiero Motiekos fondu, atsižvelgiant į doktorantūros studijų rezultatus, kurie vertinami pagal aktyvumą mokslo populiarinimo veiklose, skelbiant mokslines publikacijas, dalyvavimą mokslo renginiuose pristatant pranešimus ir susijusias veiklas.